Оновлене положення ТК 307 “Автомобільні дороги і транспортні споруди”

Національним органом стандартизації наказом № 66 від 05.04.2017 р. затверджено оновлене відповідно до вимог ДСТУ 1.14:2015 «Національна стандартизація. Процедури створення, діяльності та припинення діяльності технічних комітетів стандартизації» Положення про технічний комітет…

ДСТУ EN 12697-5:201Х “Бітумні суміші. Методи випробувань гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 5 Визначення максимальної об’ємної щільності (EN 12697-5:2009, IDT)”

ТК 307 інформує про розробку першої редакції проекту ДСТУ EN 12697-5:201Х “Бітумні суміші. Методи випробувань гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 5 Визначення максимальної об’ємної щільності (EN 12697-5:2009, IDT)”. Просимо розглянути та…

Розроблено сайт ТК 307 “Автомобільні дороги і транспортні споруди”

Для своєчасного відображення актуальної інформаціїї стосовно діяльності Технічного комітету стандартизації ТК 307 “Автомобільні дороги і транспортні споруди” розроблено сайт, на якому будуть відображатися оснанні новини ТК307, оприлюднюватися розроблювані національні нормативні документи…