Технічний комітет 307 є суб’єктом національної системи стандартизації. Він діє згідно із законодавством України, керується нормативно-правовими актами, які поширюються на його діяльність, стандартами національної системи стандартизації, нормативними та організаційно-розпорядчими документами центрального органу виконавчої влади з питань будівництва, архітектури та містобудування.

Діяльність Технічного комітету 307 спрямована на досягнення оптимального впорядкування в дорожньому господарстві, результатом чого є підвищення рівня відповідності продукції (робіт, послуг) їх функціональному призначенню та сприяння науково-технічному співробітництву.

Це досягається через:

- удосконалення національної системи стандартизації;

- підвищення ефективності робіт зі стандартизації в дорожньому господарстві;

- розробку, перегляд та погодження стандартів національного та галузевого рівня, які стосуються методів випробувань, вимог до характеристик, стандартизації у сферах технології будівництва, проектування, дорожньо-будівельних матеріалів, у будівництві, ремонті та експлуатації автомобільних доріг і транспортних споруд, екології, безпеці дорожнього руху тощо;

- розробку технічних умов, технологічних карт, регламентів, інших нормативів, а також галузевих й індивідуальних ресурсних елементних кошторисних нормативів на всі види дорожніх робіт та надання консультацій дорожнім організаціям щодо їх застосування;

- проведення експертиз нормативних документів державного і галузевого рівня.

 

Функції Секретаріату ТК 307 «Автомобільні дороги і транспортні споруди» покладено на ДП «ДерждорНДІ».