ДСТУ ЕN 14227-15:2021 (EN 14227-15:2015, IDT) Суміші, укріплені гідравлічним в’яжучим. Технічні умови. Частина 15. Ґрунти, стабілізовані гідравлічним в’яжучим

Прийнято національний стандарт, гармонізований з європейським стандартом, методом перекладу з наданням чинності з 01 вересня 2022 року.

ДСТУ EN 1463-2:20__ (EN 1463-2:2000, IDT) «Матеріали для дорожньої розмітки. Світлоповертаючі дорожні катафоти. Частина 2. Технічні характеристики дорожніх випробувань»

Розроблено першу редакцію проекту ДСТУ EN 1463-2:20__ (EN 1463-2:2000, IDT) «Матеріали для дорожньої розмітки. Світлоповертаючі дорожні катафоти. Частина 2. Технічні характеристики дорожніх випробувань». Просимо розглянути та надати свої коментарі. Строк…

ДСТУ EN 1463-1:20__ (EN 1463-1:2009, IDT) «Матеріали для дорожньої розмітки. Світлоповертаючі дорожні катафоти. Частина 1. Початкові вимоги до виробу»

Розроблено першу редакцію проекту ДСТУ EN 1463-1:20__ (EN 1463-1:2009, IDT) «Матеріали для дорожньої розмітки. Світлоповертаючі дорожні катафоти. Частина 1. Початкові вимоги до виробу». Просимо розглянути та надати свої коментарі. Строк…

ДСТУ EN 13286-47:202_ (EN 13286-47:2012, IDT) «Незв’язні і гідравлічнозв’язні суміші. Частина 47. Методи випробувань для визначення CBR-показника, індекс опору та лінійного набряку»

Розроблено першу редакцію проекту ДСТУ EN 13286-47:202_ (EN 13286-47:2012, IDT) «Незв’язні і гідравлічнозв’язні суміші. Частина 47. Методи випробувань для визначення CBR-показника, індекс опору та лінійного набряку». Просимо розглянути та надати…

ДСТУ EN 13286-2:202Х (EN 13286-2:2010, IDT) «Незв’язні і гідравлічнозв’язні суміші. Частина 2. Методи випробування для лабораторного контролю щільності і вмісту води. Ущільнення за методом Проктора»

Розроблено першу редакцію проекту ДСТУ EN 13286-2:202Х (EN 13286-2:2010, IDT) «Незв’язні і гідравлічнозв’язні суміші. Частина 2. Методи випробування для лабораторного контролю щільності і вмісту води. Ущільнення за методом Проктора». Просимо…

ДСТУ EN 13459:20ХХ (ЕN 13459:2011, IDT) «Матеріали для дорожньої розмітки. Відбір проб для зберігання та випробування»

Розроблено першу редакцію проекту ДСТУ EN 13459:202Х (EN 13459:2011) «Матеріали для дорожньої розмітки. Відбір проб для зберігання та випробування». Просимо розглянути та надати свої коментарі. Строк подання коментарів – 60…

ДСТУ EN 13212:20ХХ (ЕN 13212:2011, IDT) «Матеріали для дорожньої розмітки. Вимоги до контролю виробництва на підприємстві»

Розроблено першу редакцію проекту ДСТУ EN 13212:20ХХ (ЕN 13212:2011, IDT) «Матеріали для дорожньої розмітки. Вимоги до контролю виробництва на підприємстві». Просимо розглянути та надати свої коментарі. Строк подання коментарів – 60…

ДСТУ EN 15626:201_(EN 15626:2016, IDT) «Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення зчеплюваності бітумних в’яжучих, розріджених летким розчинником або нелетким розріджувачем, методом занурення у воду. Метод заповнювача»

Розроблено першу редакцію проекту ДСТУ EN 15626:201_(EN 15626:2016, IDT) «Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення зчеплюваності бітумних в’яжучих, розріджених летким розчинником або нелетким розріджувачем, методом занурення у воду. Метод заповнювача». Просимо…